Verduurzaming Malburgen-West bijna compleet

Met de start van het verduurzamen van de laatste 14 laagbouwwoningen komt langzaam een eind aan de grootschalige verduurzaming van ruim 200 woningen in de Arnhemse wijk Malburgen-West.

Na-oorlogse wijk
De woningen dateren uit de jaren vijftig en hebben in het jaar 2000 ook al een verduurzamingsslag ondergaan. Toen zijn de gevels aangepakt en zijn de badkamers als het ware aan de woning gehangen. Om de woningen te laten voldoen aan energielabel A was opnieuw een grootschalige verduurzamingsoperatie nodig, die wij vanuit de combinatie HTL sinds februari 2020 uitvoeren.

Protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’
Na het verduurzamen van de eerste twee blokken heeft de bouw even stil gelegen door de komst van corona. De werkzaamheden konden uiteindelijk toch volgens planning en volgens het Samen Veilig Doorwerken protocol worden uitgevoerd. Inmiddels is gestart met de verduurzaming van de laatste 14 laagbouwwoningen en werken we toe naar voltooiing van dit mooie project.

Strakke rode daken
Typerend voor de naoorlogse bouwperiode zijn de herkenbare rode daken. De gemeente wilde deze graag behouden zoals staat beschreven in Bouwtotaal dat een heel artikel wijdde aan de grootschalige verduurzaming. De rode daken passen perfect bij de keramische gevelbekleding en maken de woning daarmee ook optisch af.

Wooncomfort
In samenspraak met woningbouwcorporatie Volkshuisvesting is bewust gekozen voor duurzame materialen die minstens 80 jaar kunnen blijven liggen. Daarbij draagt het energiezuiniger maken van de woningen bij aan het verhogen van het wooncomfort voor de bewoners. De woningen zijn klaar voor de toekomst.