Ondertekening RGS-samenwerkingsovereenkomst met Elkien

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) goed voor bewoners en planeet

Bij alles wat we doen, zetten we onze bewoners centraal. En dat geldt ook voor Elkien en de RGS-partners waar ze mee samen werken. Met plezier zette directeur-bestuurder Peter van de Weg van Elkien zijn handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met RGS-partners Wits Vastgoedonderhoud Nederland, Talen Vastgoedonderhoud en Zaanderwijk Bouw B.V.

Door het bundelen van de krachten met vaste partners doen we de beste investeringen in vastgoed en realiseren we de slimste onderhoudsaanpak. Daarmee zetten we de volgende stap in Resultaatgericht Samenwerken. Samen zorgen we ervoor dat onze woningen niet alleen betaalbaar en comfortabel zijn, maar ook duurzaam zijn. En dat is niet alleen goed voor onze bewoners maar ook voor onze planeet. Want kijken we niet alleen naar vandaag, maar ook naar de toekomst. We willen bouwen aan een betere wereld, voor ons en de generaties die na ons komen. Resultaatgericht samen werken draagt daaraan bij.

Na het sluiten van deze overeenkomst werd in Ysbrechtum de bijeenkomst ‘Eén klant!’ gehouden. Met elkaar gingen we aan de slag om klantgericht denken en handelen in ons werk verder te verbeteren.