Talen Vastgoedonderhoud behoort tot de Beste Werkgevers van 2015. Dit hebben Effectory en Intermediair op dinsdagmiddag 6 oktober bekendgemaakt in Theater Amsterdam. Talen behaalde een Beste Werkgevers Score van 7,9. Hiermee eindigen wij als Beste Werkgever in de branche Bouw en Infrastructuur en laten Dura Vermeer Beton- en Waterbouw (7,7) en VolkerRail (7,5) achter ons.

De positie op de ranglijst is gebaseerd op het onderzoek onder medewerkers. Tjalling Bruinsma, adviseur medewerkersonderzoek: ‘Talen Vastgoedonderhoud is een organisatie waar medewerkers heel trots en betrokken zijn. Ze krijgen de ruimte om projecten op een eigen manier uit te voeren. De medewerkers zijn klantgericht en ervaren een prettige werkomgeving waarin zij goed kunnen (samen)werken en presteren. De enorme betrokkenheid van medewerkers en de manier waarop de organisatie is ingericht, maakt dat de klant echt op nummer 1 staat!’

Zorg voor elkaar en oog voor mensen

Esther Rense, adviseur P&O Talen Vastgoedonderhoud: ‘Onze medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat zij met plezier naar hun werk blijven komen, wordt er veel in hen geïnvesteerd, zoals in opleiding, veiligheid, gezondheid en zorg én waardering en gelijke kansen. Wij creëren een prettige werkomgeving waar de medewerkers de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Tevens proberen we de verantwoording over het werk (en uitvoering) zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.’ Met trots vervolgt zij: ‘Dat deze wijze van gezamenlijk werken loont, is af te lezen uit de vele lange dienstverbanden van soms wel 30 tot 40 jaar.’

Over het Beste Werkgeversonderzoek

Het Beste Werkgeversonderzoek is dit jaar voor de 15e keer uitgevoerd om een objectief oordeel te vellen over werkgeverschap in Nederland. In totaal is bij 347 organisaties een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De gemiddelde respons is 71%. In absolute aantallen gaat het om 201.029 respondenten. De positie die organisaties op de ranglijst krijgen, is gebaseerd op de Beste Werkgevers Score.

In ieder onderzoek zijn zes vragen opgenomen waarmee wordt aangetoond hoe goed een organisatie haar medewerkers in staat stelt om optimaal te presteren. Deze Beste Werkgevers Score bestaat uit een gemiddelde van de organisatietevredenheid, tevredenheid over de werkzaamheden, organisatietrots, achter de organisatiedoelen staan, kansen krijgen om optimaal te presteren en het krijgen van waardering.