Achttien studenten van de middenkader-opleiding Bouwkunde presenteerden op donderdagavond 8 februari 2018 hun NOM ready-project. In samenwerking met Woningcorporatie Elkien, Talen Vastgoedonderhoud en Bouwbedrijf Jorritsma verduurzaamden de bouwstudenten bestaande woningen naar Nul Op de Meter woningen. Het project sluit naadloos aan op de huidige innovaties in de bouwbranche en de klimaatdoelstellingen van de EU.

Bewustwording van duurzaamheid

Bij de aftrap van het project in Sneek leerden de studenten de principes van Nul op de Meter. De focus lag daarbij op bewustwording. Ze lieten zich informeren en inspireren door een aantal huurwoningen en een flatgebouw te inspecteren. Om zelf te ervaren of een woning luchtlekken heeft, hebben de studenten op school in de EcoKubus de blowerdoortest gedaan. ‘Hiermee meten we de luchtdichtheid van woningen’,  legt Christiaan Stavorinus van ROC Friese Poort uit. In Heeg is dit vervolgens bij een echte woning uitgevoerd. Er zijn warmtebeelden gemaakt door thermografische opnames.

Aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld

“We merken dat hun mindset aan het veranderen is. Dat is winst. Als je bouwt, moet je ook aandacht schenken aan het milieu. De bouw dient zich aan te passen bij deze maatschappelijke tendens en de duurzaamheidsgedachte nemen ze mee in hun verdere studie en straks als aankomend beroepsbeoefenaar in hun werk. Daarmee sluiten ze goed aan bij dat wat de branche van hen verwacht.”

Nul Op de Meter

Woningbouwcorporatie Elkien laat huurwoningen in regio Noord-Friesland renoveren volgens het Nul Op de Meter principe. Dit levert huizen op die evenveel energie (soms zelfs meer) opwekken als nodig is voor het huis en het huishouden. Dat kan door een upgrade van de woning met onder meer gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking.

Meer weten? Klik hier om het volledige artikel te lezen en zie deze pagina voor een impressie van de eindpresentaties.

Bron: http://www.centrumduurzaamfriesland.nl