Bron: website KOBV

Op 8 juni jl. is in De Postkamer te Heerde een symposium georganiseerd over Resultaat Gericht Samenwerken. Het KOBV had voor deze bijeenkomst een aantal spelers uit de RGS wereld, waaronder Talen Vastgoedonderhoud, gevraagd met elkaar en met de ruim 50 aanwezige opdrachtgevers en opdrachtnemers in debat te gaan over dit thema. Carlo Muller, voorzitter van het KOBV, opende de middag met de stelling: “Samenwerken is het nieuwe concurreren”. Niet langer wij-zij denken. Wat gaat het RGS daaraan bijdragen?

Onder leiding van Levien de Jager gingen daarna Patrick Bakker van Talen Vastgoedonderhoud, Ali Amahar van Wits Noord, Tom Kleemans van het UMC Utrecht en Remco Rozenboom van woningcorporatie GroenWest met de zaal én elkaar in gesprek. In het debat is getracht scherp te definiëren wat er onder betaalbaar wonen en betaalbare zorg wordt verstaan en wat onder RGS. En wat RGS vervolgens betekent voor betaalbaar wonen en betaalbare zorg.

Bij betaalbaar wonen en zorg wordt al snel bewonerstevredenheid genoemd en de bewoner (cq. patiënt) centraal gesteld. Dat betekent beperking van overlast, zorgen voor leefbaarheid en het verlagen van woonlasten. Daarbij wordt gestreefd naar het opstellen van optimale onderhouds-, verbeter- en verduurzamingsscenario’s of varianten voor de gehele exploitatieduur tegen een afgesproken kwaliteitsniveau en zo laag mogelijke kosten. Dat haakt in op een ander belangrijk doel: het verlagen van beheerlasten. Tot nu toe hebben de partijen aantoonbaar succes geboekt met deze aanpak en zijn zowel directe als indirecte kosten gereduceerd. Tegelijkertijd verminderen de risico’s en komt er meer ruimte voor innovaties in energetische verbeteringen.

Wat zijn de succesfactoren voor RGS-samenwerking?

Belangrijk is dat de organisaties die meedoen ‘RGS-minded’ zijn zodat er in de dialoog, naast elkaar werkend tot resultaten wordt gekomen. Dat betekent: elkaar waarderen en ontzorgen, ook op de lange termijn.

De succesfactoren zijn:

  • Transparantie (in werk, proces en handelen
  • Samenwerken (door borging in de organisaties)
  • Elkaars kennis gebruiken (zodat innovaties plaatsvinden en faalkosten reduceren)
  • Een gemeenschappelijk doel hebben (vanuit visie en strategie en benoemde KPI’s)
  • Vertrouwen (door te waarderen en ontzorgen)

De voordelen zijn meetbaar mits:

  • onderhoudspartijen op de juiste manier het eigenaarschap invullen
  • de belangen van bewoner of zorgbehoevende centraal staat
  • de wensen en strategie van de opdrachtgever/corporatie goed in beeld zijn en blijven

Alleen dan is het ook financieel voordeliger voor alle partijen. Wanneer er op deze manier wordt gewerkt, levert dit hoge waardering op bij zowel bewoners als opdrachtgevers en sluit het naadloos aan bij de doelstellingen van passend en betaalbaar huisvesten.

Durf te veranderen

Door RGS gaan uitvoerende partijen actief meedenken en nieuwe competenties ontwikkelen. Het credo is: ‘durf te veranderen, begin met RGS!’  Met veel vragen uit de zaal en een leuk intermezzo met de ‘ja-maar’ en de ‘ja-en’ oefening ontstond er een interactieve middag en gingen de deelnemers naar huis met veel nieuwe en bruikbare inzichten in RGS.