Om het delen van kennis over Resul­taat Gericht Samen­werken te bevorderen en de toepassing te versnellen, is de Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken (CoP RGS) opgezet. Hieraan nemen opdrachtgevers deel, zoals Groenwest, Mooiland, Omnia Wonen en Waterland Wonen. Ook zijn opdrachtnemers vertegenwoordigd, waaronder Talen Vastgoedonderhoud.

Samen RGS tools ontwikkelen

Het doel van de CoP is leren van elkaars ervaringen, zoeken naar ‘best practices’, gezamenlijk verder ontwikkelen van de kennis en het maken van een vertaalslag naar het proces. Dus niet alleen ‘praten’, maar ook samen handige hulpmiddelen ontwikkelen, zoals concrete instrumenten of een database. Mensen die volgens de RGS-methodiek werken, moeten een andere koers gaan varen. Samenwerken en onderling vertrouwen zijn belangrijke sleutelwoorden: want de opdrachtgever delegeert meer verantwoordelijkheden aan de opdrachtnemer, en de opdrachtnemer is veel meer verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat dan voorheen.

RGS en Talen Vastgoedonderhoud

RGS is een methode van OnderhoudNL om het onderhoud van vastgoed verder te optimaliseren. Al sinds de jaren ‘90 is Talen Vastgoedonderhoud vertrouwd met deze methode. Talen heeft RGS-contracten voor meer dan 180 complexen, hierbij is aantoonbaar gebleken dat de kwaliteit van het onderhoud beter is dan wanneer er regulier zou zijn aanbesteed. De methode maakt het mogelijk om de onderhoudscyclussen verder op te rekken, waardoor de onderhoudskosten lager worden. De opdrachtgever krijgt dus meer waar voor zijn geld.