Talen Vastgoedonderhoud heeft vanuit het consortium De Verduurzamers destijds de renovatie van het bijzondere duurzaamheidsproject in De Bilt voor woningstichting SSW gedaan. Het eindresultaat is opzienbarend te noemen. Op 15 februari is het project opgeleverd. Onder veel belangstelling van  provincie, gemeente, medewerkers en bewoners zijn de twee flats bezichtigd.

Bekijk het filmpje waarin energie-expert Chiel Boonstra (Trecodome) vertelt over de maatregelen die genomen zijn.

Van energielabel  ‘F’ naar ‘Nul-op-de-meter’ en label ‘A’

De ‘eis’ van nul op de meter met all electric is omgevormd tot het beter presterende model van energiezuinige woningen + bodemwarmtepomp aangevuld met de brandstofceltechniek van Bluegen. Die laatste gebruikt gas om zeer efficiënt en schoon elektriciteit en warmte te maken.

De 28 portieketageflats aan de Van Houtenweg, gebouwd in 1962, hadden een gemiddeld energielabel ‘F’. Na de renovatie kregen ze het predicaat ‘Nul op de Meter’, doordat de installaties in de woningen en op het flatgebouw net zoveel energie genereren als ze verbruiken. Dit was onder meer mogelijk door 268 zonnepanelen te plaatsen op het dak. Verder kregen de woningen drievoudig glas, een warme jas van een dik pak isolatie, individuele balansventilatie in combinatie met warmteterugwinning, collectieve warmtepompen en brandstofcellen voor zeer efficiënte energie-opwekking.

De 36 appartementen in het flatgebouw aan de Van Erpweg werden gebouwd in 1972. De bouwkundige kwaliteit van de woningen was matig en de woningen behaalden ook een gemiddeld energielabel ‘F’. Voor deze flats was het doel energielabel ‘A’. Daarvoor werden ingrepen gedaan aan de gevels, kozijnen en daken en werd balansventilatie met warmterugwinning aangebracht om maximaal energie te besparen. Bij het binnenonderhoud werden de badkamer, keuken en het toilet vernieuwd.

Bewoners

De bewoners van beide woongebouwen zijn tijdens het renovatieproces nauw betrokken bij de plannen, vanaf het eerste initiatief tot de uitvoering. Tijdens de ingrijpende verbouwing woonden de huurders gewoon in hun huis. De woonlasten zijn betaalbaar gebleven, terwijl het comfort en woongenot zijn toegenomen. De komende vijf jaar worden zowel de harde data als de ervaringen van bewoners geëvalueerd en is er een jaarlijkse terugkoppeling.