Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer van Ymere, heeft donderdag (17 september) de gevelsteen ‘De Delfse Lampetkan’ onthuld. Dit gebeurde aan de Kromboomsloot 36 in Amsterdam.

Onder het toeziend oog van zo’n 25 toeschouwers ging de Ymerevlag van de gevel en kwam daaronder een mooi gerestaureerde gevelsteen tevoorschijn. Bij de onthulling waren niet alleen bewoners en omwonenden aanwezig. Projectleider Willem van de Kolk had ook medewerkers van vastgoedonderhoudsbedrijf Talen, Ymere en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad uitgenodigd. Van laatstgenoemde vereniging hield de voorzitter Jos Otten een mooi betoog waarin de algemene geschiedenis van gevelstenen uit de doeken werd gedaan en waarbij ook dit bijzondere exemplaar nader werd toegelicht.

De gevel van het pand heeft een opknapbeurt ondergaan waarbij zowel de houten als de stenen delen van de gevel zijn geschilderd, dilatatievoegen zijn vervangen en de hekken en buitentrappen weer netjes zijn gemaakt. Het pand is met recht één van de diamantjes die Ymere in de binnenstad in bezit heeft, helemaal nu alles er na het planmatig onderhoud weer “als nieuw” bijstaat.

Het is duidelijk dat iedereen met plezier en trots aan dit pand heeft gewerkt en dat iedereen die er voorbij komt er nu van kan genieten. Of zoals Dory Louwerens het vertelde: ‘Vaak gaat de aandacht uit naar grote (nieuwbouw)projecten, maar voor de buurt en een leefbare wijk zijn dit soort kleinschalige projecten minstens zo belangrijk’.

Tot slot overhandigde algemeen directeur Mark van der Graaf namen Vastgoedonderhoudsbedrijf Talen een symbolische cheque aan de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen voor een bedrag van €1000 ter ondersteuning van het werk dat zij doen. De bijeenkomst werd met een drankje en een klein hapje afgesloten.