In een open sfeer, kenmerkend voor deze samenwerking, hebben zes directeuren van Mitros, Hagemans, SW, Wits, Rutges Vernieuwt en Talen Vastgoedonderhoud hun handtekening gezet onder de raamovereenkomst “RGS projectongebonden Planmatig Onderhoud” van Mitros.

Met dit gebaar onderschrijven de partijen de resultaatgerichte samenwerking die al voor het Planmatig Onderhoud van dit jaar is gestart en – zo hopen en verwachten we allemaal –  nog vele jaren zal worden voortgezet. Deze ondertekening bekrachtigt ook symbolisch de gezamenlijke doelstellingen: een hogere huurderstevredenheid, een betere prijs-/kwaliteitverhouding op het uitgevoerde werk, werk wat binnen budget blijft en werk dat op tijd start én op tijd wordt afgemaakt.