Ondertekening intentieverklaring ketensamenwerking Omnia Wonen

Samen met Lenferink en Salverda Bouw gaan wij de Ketensamenwerking met Omnia Wonen aan. Woensdag 7 december 2022 tekenden de vier partijen de intentieverklaring Ketensamenwerking. Met het tekenen hiervan wordt uitgesproken dat de vier partijen hun al langer bestaande samenwerking op het gebied van onderhoud van het vastgoed van Omnia Wonen voortzetten en verder professionaliseren. Omnia Wonen staat de komende jaren voor een immense opgave. De beschikbaarheid van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen vraagt om een versnelling. Door meer te investeren in zowel nieuwbouw als bestaande woningen wil Omnia Wonen zorgen voor voldoende woonruimte, een lagere energienota voor huurders en doorstroming.

Een belangrijk onderdeel van deze strategie is de intensivering en professionalisering van de bestaande Ketensamenwerking. Omnia Wonen werkt al vele jaren naar tevredenheid samen met Talen Vastgoedonderhoud en de bouwbedrijven Lenferink Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw.

Met het tekenen van de Intentieovereenkomst is het startsein gegeven voor een vernieuwing en verbetering van de onderhoudsprocessen. Om de aangegeven opgave te realiseren zijn de partijen zich ervan bewust dat dit alleen kan door middel van goed uitgelijnde processen, heldere verdeling van verantwoordelijkheden, duidelijke resultaatverwachtingen en een basis van vertrouwen in elkaars kwaliteiten en werkwijze. De samenwerking brengt continuïteit en een betere risicobeheersing voor de deelnemers en een uniforme en herkenbare uitstraling naar huurders en andere stakeholders.

De komende maanden gaan alle partijen gezamenlijk verder invulling geven aan de afspraken om rond de zomer een Samenwerkingsbijeenkomst te tekenen.

Alle betrokkenen zijn enthousiast en hebben veel zin in de komende periode. De hoofdpersonen van het tekenmoment vertellen hoe zij tegen deze Ketensamenwerking aankijken:

Peter Toonen (directeur-bestuurder Omnia Wonen): “Natuurlijk zijn wij blij met de intentie die nu is uitgesproken. Het is belangrijk om je te blijven ontwikkelen, ook op het gebied van onderhoud. Omnia Wonen hecht al jaren veel waarde aan samenwerken met de beste partners. En wat vooral niet vergeten mag worden, is dat deze samenwerking positieve invloed heeft op de portemonnee van onze huurders. En dat is een zeer belangrijke steunpilaar: betaalbaarheid van de woningen!”

Alfred Lenferink (directeur Lenferink Vastgoedonderhoud): “Dat wij een ketenpartner blijven van Omnia Wonen duidt op een goede bestaande samenwerking en waardering voor de afgelopen jaren. Daar zijn wij blij mee en trots op. We hebben veel zin om op een ‘next level’-manier met elkaar te gaan samenwerken met een duurzame visie op de toekomst.”

Koen Bunskoek (vestigingsdirecteur Talen Vastgoedonderhoud): “We vinden het fantastisch om deelgenoot te mogen zijn van de doorontwikkeling naar integraal vastgoedonderhoud. Een ketensamenwerking die de onderhoudssoorten samenbrengt en verantwoordelijkheid deelt met haar partners. Omnia Wonen zet wéér een stap naar de voorgrond.”

Arjan Berends (directeur Salverda Bouw): “We zijn trots op de kracht van deze duurzame samenwerking. De afgelopen periode is er op een constructieve manier gewerkt aan de verlenging van deze mooie samenwerking. Het eindresultaat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Samen blijven we werken aan betaalbaar onderhoud en het verduurzamen van het bezit van Omnia. Met als doel woongenot en een fijne thuisbasis voor de bewoners!”