De komende drie jaar gaat Woonstichting SSW in ruim 1575 huurwoningen in de gemeente De Bilt energiebesparende maatregelen uitvoeren. Salverda Bouw en Talen Vastgoedonderhoud worden de partners van SSW bij de uitvoering van dit duurzaamheidsprogramma. Op maandag 18 juni werden de samenwerkingscontracten ondertekend. Eind van dit jaar start het eerste deelproject.

Gemiddeld energielabel B

Directeur-bestuurder Jessie Bekkers-van Rooij van Woningstichting SSW: “De energiebesparende maatregelen zorgen voor meer wooncomfort, lagere uitstoot van CO2, minder energielasten en daarmee lagere woonlasten voor onze huurders. Met het duurzaamheidsprogramma investeert SSW circa 22 miljoen om te bereiken dat in 2021 de gemiddelde energieklasse van onze huurwoningen label B is. Daarmee voldoen we aan de voorwaarde die is vastgelegd in het Convenant Energiebesparing Huursector dat de Woonbond, branchevereniging Aedes, beleggersvereniging Vastgoed Belang en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2012 ondertekenden.”

Gefaseerde aanpak

Het duurzaamheidsprogramma wordt gefaseerd uitgevoerd. Bij elk deelproject vindt eerst deskundig onderzoek plaats welke energiebesparende maatregelen nodig en mogelijk zijn in de betreffende woningen of woongebouwen. Uiteraard betrekt SSW ook de ervaringen en wensen van de bewoners bij het opstellen van het plan van aanpak. Zo mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd met gepland onderhoud.

Samenwerkingspartners

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het duurzaamheidsprogramma krijgt SSW begeleiding van Atriensis. Dit bureau is gespecialiseerd in vraagstukken van woningcorporaties op het gebied van energie en duurzaamheid. Talen Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw gaan de werkzaamheden de komende jaren uitvoeren. “Deze deskundige partners zijn gekozen na een zorgvuldig selectieproces. We vertrouwen op een goede samenwerking bij het uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma. Voor en met de huurders”, aldus Marco Pater, manager Bedrijfsvoering en Vastgoed van SSW.