GroenWest en ketenpartners zetten handtekening onder ketensamenwerking

‘Trots op vooruitstrevende samenwerking efficiënt vastgoedonderhoud’

Woerden – Woningcorporatie GroenWest en zes ketenpartners hebben hun handtekening gezet onder de overeenkomst ‘Ketensamenwerking’. De ondertekening markeert de start van een nieuwe manier van samenwerken met twee ketenallianties op het gebied van vastgoedonderhoud. Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest): “We verwachten dat onze woningen door efficiënter onderhoud kwalitatief beter en duurzamer worden, en dat de huurprijzen betaalbaar blijven. Ook streven we een hogere tevredenheid van onze huurders na. Met deze vooruitstrevende samenwerking zetten wij een grote stap in die richting. Wij zijn één van de koplopers in de sector op het gebied van ketensamenwerking en daar zijn we heel trots op.”

Tevreden huurders door efficiënter onderhoud

GroenWest heeft een duidelijke visie op het vereenvoudigen van het ketenlandschap. Die visie heeft de basis gevormd voor de samenwerking tussen GroenWest en de zes ketenpartners (Coen Hagedoorn, Rutges, Talen Vastgoedonderhoud, Weijman, Smits Vastgoedzorg en Hemubo). “Deze samenwerking met twee ketenallianties betekent voor ons dat het onderhoud van ons vastgoed efficiënter geregeld is en de continuïteit gewaarborgd. Met deze ‘treintjes’ is er een doorlopende workflow zonder pieken en dalen. Door te werken met vaste teams raken de teamleden op elkaar ingespeeld en kunnen we leren en verbeteren door de opgedane ervaringen. Het zorgt voor een hogere kwaliteit in onze onderhoudsprojecten en dat is in het belang van onze huurders. En nu we werken met twee ketens hebben wij – in plaats van zes – twee ketenregisseurs als aanspreekpunt en vervullen we als corporatie een regierol. GroenWest werkt continu aan het verhogen van de klanttevredenheid en deze ketensamenwerking draagt daar aan bij”, aldus Egbert Kunst (strategisch adviseur techniek GroenWest).

Win-win

De zes partners zien de samenwerking als een win-win situatie voor GroenWest en de ketenpartners. “De samenwerking biedt ons de mogelijkheid om mee te denken over de doorontwikkeling van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Daarnaast zorgt de nauwe samenwerking voor een integrale kostenbesparing. Doordat we in vaste teams werken, leren we van elkaars kennis en expertise en raken we goed op elkaar ingespeeld. Zo creëren we veel meerwaarde. Én, niet onbelangrijk, het garandeert ons continuïteit van werk en continue werkstromen”, aldus ketenregisseurs Michel de Beurs en Friso Wilbrink.

Een mooie, innovatieve samenwerking met als volgende stap samenwerking op het gebied van innovatie, vastgoeddata en contractmanagement.

Fotografie – Ulco Wesselink