Presentatie nieuwe contractmodellen op symposium Waarderend Contracteren

Kennis uit de wetenschap, ervaringen uit de praktijk én de kritische blik van juristen hebben geleid tot vernieuwende contractmodellen waarin het vertrouwen in elkaar wel tot uiting komen. Op woensdag 12 oktober zijn deze nieuwe contractmodellen voor een select gezelschap gepresenteerd tijdens het symposium ‘Waarderend Contracteren’, georganiseerd door de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Het was een dag waarop wij, als netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking, met veel genoegen terugkijken. Uit de reacties is gebleken dat ook deelnemers de dag als informatief en vernieuwend hebben ervaren.

‘Bedrieglijk simpel, onverwacht krachtig’

Sprekers Jack van der Veen, Monika Chao-Duivis, Bettina Hertstein en Erik van den Boogaard nemen de aanwezigen onder leiding van Albert Mulder mee terug in de tijd en vertellen welke hobbels hiervoor zijn overwonnen en welke nog te overwinnen zijn. De kernpunten: hoe werk je meer waardig samen, hoe stel je contracten op zonder advocaten en hoe ontwikkel je in plaats van te elimineren? Aan de hand van kennis uit de wetenschap, de kritische blik van juristen en praktijkervaringen werden vernieuwende contractmodellen gepresenteerd. Tijdens het symposium stond één woord onbetwist centraal: vertrouwen.
‘Bedrieglijk simpel, onverwacht krachtig’. Zo omschrijft prof. dr. Jack van der Veen (EVO Leerstoel Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit) het fenomeen waarderend contracteren.

Vertrouwen

Ketensamenwerking. Een woord dat met de regelmaat van de klok voorbijkomt. Het betekent een vorm van samenwerking tussen partijen. Die partijen hoeven in eerste instantie geen directe zakelijke afspraken met elkaar te hebben, maar zijn uiteindelijk wel samen verantwoordelijk voor de realisatie van een project of product. Hoewel ‘vertrouwen’ het sleutelwoord is bij ketensamenwerking, is het voor alle deelnemende partijen goed om deze vorm van samenwerking een juridische grondslag te geven. Tot nu toe echter ontbraken hiervoor contractmodellen die recht doen aan de doelstelling van ketensamenwerking: met vertrouwen in elkaars samenwerking. Bestaande contracten lijken eerder gebaseerd op wantrouwen en het zoveel mogelijk uitsluiten van verantwoordelijkheden. De afgelopen twee jaar hebben leden van de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking (CKSW) zich gericht op het formuleren van contractmodellen voor KetenSamenWerking.