Welkom heten is een kunst

Talen organiseert voor haar medewerkers twee à drie keer per jaar een Innovatie en Kennis-café. Hierbij wordt steeds een actueel thema behandeld. Het laatste IK-café stond in het teken van Hostmanship, de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn.

Als Talen-medewerkers hebben wij veel contacten te onderhouden. Ons streven is dat wij bewoners, opdrachtgevers en (nieuwe) collega’s op een eigen en oprechte wijze helpen en hen een vertrouwd gevoel te geven. Kijk het filmpje en beleef ons Hostmanship-moment!

Wat is Hostmanship?

Hostmanship is een samenvoeging van de Engelse termen hospitality en craftmanship en biedt een krachtige filosofie en methodiek voor het ontwikkelen van mensgerichte dienstverlening. De kerngedachte van Hostmanship is jezelf, elkaar en anderen welkom heten. Dat kunnen collega’s en partners zijn, maar ook opdrachtgevers en bewoners. Zo ontstaat inzicht in hoe de ander behandeld wil worden en ontstaat een cultuur waarin de mens echt centraal komt te staan.

Principes van Hostmanship

Hostmanship is gebaseerd op zes principes:

  1. Dienen – De intrinsieke wil om bij te dragen aan de ontwikkeling en het succes van de ander.
  2. Het geheel zien – Jezelf zien door de ogen van de ander. Begrijpen dat je deel uitmaakt van de totaalbeleving van diegene en vanuit een oprechte houding daarnaar handelen.
  3. Verantwoordelijkheid nemen – De wil en het vermogen om in te spelen op de behoeften van de ander en te reageren op problemen die hij tegenkomt, ongeacht wie het is, wat het probleem is of hoe het is ontstaan.
  4. Compassie – Compassie betekent jezelf tonen als mens en iedereen tegemoet te treden als medemens. Jezelf kunnen en willen verplaatsen in de ander en zonder oordeel te handelen in zijn belang.
  5. Dialoog – Een dialoog voeren is eerst begrijpen, en dan begrepen worden. Je open stellen voor de ander en proberen de context te begrijpen. Een dialoog begint dus met luisteren, niet met antwoord geven.
  6. Kennis – Naast vakbekwaamheid is kennis in Hostmanship-opzicht ook de wil om voortdurend nieuwe dingen te leren die ons leven verrijken door je open te stellen voor mensen die je ontmoet, onafhankelijk van hun afkomst of achtergrond, en het vermogen je kennis te gebruiken in de context van de behoeften van de ander.