In opdracht van Thús Wonen voert Talen Vastgoedonderhoud onderhoud uit aan 38 woningen in Kollum. De woningen aan de Bernhardlaan en J. Bogermanstraat zijn eerder dit jaar geschilderd en gevoegd. Op dit moment worden de daken van de woningen en bergingen aangepakt.

Het lijkt onlogisch om het dak in de winterperiode te vervangen, maar hier is bewust voor gekozen. Door de daken nu aan te pakken, wordt het broedseizoen van vogels en vleermuizen niet verstoord. Zo voldoet Thús Wonen aan de Flora en Faunawet. De nieuwe daken zijn straks niet meer geschikt als broedplaats, daarom zijn er bij diverse woningen nestkasten opgehangen voor het komende broedseizoen.

De daken van de woningen bestaan uit asbestgolfplaten en deze worden, vooruitlopend op het verbod hiervan in 2024, vervangen door een geïsoleerde, stalen dakplaat. Vanwege de veiligheid mogen de bewoners tijdens de dag van de sanering niet in de woning verblijven. Thús Wonen en Talen Vastgoedonderhoud hebben daarom een mobiele woonunit beschikbaar gesteld waar bewoners terecht kunnen.

Behalve het isoleren van het dak worden er nog meer energie­be­spa­ren­de maat­rege­len uitgevoerd. Hierdoor maken de woningen een sprong vooruit in het de energiezuinigheid: van gemiddeld energielabel E naar energielabel B. Dat gebeurt onder meer door het aanbrengen van isolerende beglazing en gevelisolatie. De bewoners zullen door deze maatregelen besparen op hun energiekosten, zonder dat zij meer huur gaan betalen.

De werkzaamheden worden voor het einde van het jaar afgerond als de weersomstandigheden mee zitten.

Thús Wonen wil haar woningbezit de komende jaren verder verbeteren en zal vanaf eind november al haar klanten hierover informeren.