Voor het project in Culemborg is één woning met voorrang klaargemaakt. Vanwege de spierziekte van de bewoner is besloten om eerst in deze woning de werkzaamheden uit te voeren. De badkamer, de keuken en het toilet zijn in tien dagen verbouwd. De bewoners waren erg tevreden en dankbaar over het uitgevoerde werk en bedankten uitvoerder Henk van der Sluis en de bewonersbegeleider met een presentje.

De woning maakt deel uit van de twee (proef)woningen die zijn klaargemaakt voor het project in Culemborg, waar 135 woningen worden opgeknapt.  De werkzaamheden omvatten de vernieuwing van badkamer, keuken en toilet. Daarnaast worden de woningen energetisch verbeterd om tot een Energie-Index van minimaal 1,25 te komen. De warme opnames zijn inmiddels afgerond. Alle bewoners hebben hun voorkeuren voor de renovatie van badkamer, keuken en toilet vastgelegd. De werkzaamheden gaan van start in de derde week van 2017.