Werkwijze

Talen Vastgoedonderhoud is een van de grotere onderhoudsbedrijven in Nederland. We zijn gespecialiseerd in het totaalonderhoud van woningen en gebouwen. Als ervaren professionals leveren we (al dan niet in een ketensamenwerking) op maat gesneden totaaloplossingen waarin de bewoner / bewonersbegeleiding centraal staat. We komen met concrete oplossingen om bestaand vastgoed toekomstbestendig te maken en te houden. De gekozen oplossing zorgt voor betaalbaar wonen en is daarmee een duurzame investering voor u als opdrachtgever.

Ketensamenwerking

Handelen als één organisatie betekent voor ons hetzelfde als een verregaande vorm van ketensamenwerking. We hanteren de volgende definitie van ketensamenwerking: “Het managen van alle activiteiten in de keten, gericht op de coördinatie van verschillende schakels in de keten met als doel de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van dat elke schakel zijn eigen optimum zoekt.”

Meer praktisch gezegd zien wij ketensamenwerking als optimaal samenwerken als één bedrijf aan het gezamenlijke doel in plaats van dat elk bedrijf zijn eigen belang nastreeft. Zo werken we samen met u, de bewoners en onze partners.

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Om het onderhoudsproject slimmer en efficiënter te laten verlopen, werken we op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken’. Dat betekent intensief samenwerken met de opdrachtgever en samen de uitgangspunten voor het project bepalen op basis van bewonersgedrag, duurzaamheid, energieprestatie, leefbaarheid, veiligheid en techniek. Met de software Kwaliteit in Balans (KiB) leggen we meetbare prestatie-eisen vast om bij de uitvoering en de oplevering van het project de kwaliteitseisen van de opdrachtgever te waarborgen.

Talen Vastgoedonderhoud beschikt ook over het VGO-keur, hét keurmerk voor Resultaatgericht Samenwerken. Door Resultaatgericht Samenwerken heeft de opdrachtgever aantoonbaar lagere investerings- en onderhoudskosten, een sneller proces, minder risico’s en faalkosten, optimale kwaliteit en grotere tevredenheid bij de bewoners.

LEAN

Talen past de LEAN Managementmethodiek toe. Het uitgangspunt hiervan is een aanpak die in essentie de klantwaarde voorop stelt. Onze inspiratie hierbij is het ongeëvenaarde succes van Toyota. Binnen de LEAN filosofie staan twee begrippen centraal: waarde en verspilling.

Alle bedrijfsprocessen moeten maximaal bijdragen aan waarde en mogen zo min mogelijk verspilling bevatten. LEAN zorgt ervoor dat klantwaarde continu wordt verhoogd, terwijl verspilling continu wordt beperkt.

Dankzij het werken volgens de LEAN filosofie kunnen wij kostenreductie realiseren, een snellere doorlooptijd in de woning creëren, de kwaliteit van het werk verhogen en u als klant meer tevreden stellen. Enerzijds door het inrichten van effectieve, efficiënte en flexibele processen en anderzijds door het respecteren en ontwikkelen van onze medewerkers en partners.

Binnen de LEAN filosofie staat klantwaarde centraal als belangrijkste waarde in het gehele totstandkomingsproces en bij alle betrokkenen. Alles dat in een bedrijf ‘resources’ vraagt en geen klantwaarde toevoegt, is verspilling. Dé manier om de kostprijs te reduceren is dus het structureel aanpakken en uitbannen van verspilling, zoals onnodige handelingen, verstoringen, defecten en onbenutte menselijke creativiteit. Een ander kenmerk van de LEAN methodiek is een continu streven naar perfectie.

Kwaliteit

Kwaliteitsdenken én handelen is wat ons kenmerkt. Dit ziet u terug in ons dagelijks werk maar ook aan onze kwaliteitsborging. Wij zijn onder andere VGO-gecertificeerd om te adviseren op het gebied van onderhoud, dat zowel traditioneel als resultaatgericht kan worden uitgevoerd. De strategische wensen van u als opdrachtgever staan daarbij centraal.

Bewonersbegeleiding

We vinden het belangrijk dat bewoners tevreden zijn en zich prettig en veilig voelen als we werken aan hun woning. Daarom betrekken we bewoners vanaf de planvorming tot en met de uitvoering bij ons project. We hebben aandacht voor bewonerswensen en zorgen voor heldere informatievoorziening naar de bewoners, zowel voor als tijdens het onderhoud. Goede samenwerking, afstemming en communicatie met bewoners en onze ruime ervaring met bewonersparticipaties, zorgen voor draagvlak bij bewoners voor de uitvoering van het onderhoudsproject. Ga naar www.voordebewoner.nl voor meer informatie.

Als bewoners tijdens onze werkzaamheden in hun woning blijven wonen, vinden we het vanzelfsprekend om voorzieningen te treffen om de overlast tot een minimum te beperken. Onze vakmensen hebben dan ook hun ruime ervaring met het werken in bewoonde woningen. Naast een betrokken projectleider, uitvoerder en ervaren vakmensen, zetten we waar nodig deskundige bewonersbegeleiding in. De bewonersbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor de bewoners. Ze behartigt de belangen van de bewoners en zorgt dat het project naar ieders tevredenheid verloopt. Persoonlijk contact staat daarbij centraal.

Meer informatie?

Neem contact op

Talen Vastgoedonderhoud behoort tot de top van de beste werkgevers van 2017/2018.